Tényleg drágább lett a közbeszerzési jogorvoslat?

Ehhez a poszthoz egy napokban megjelent sajtóközlemény adta az apropót (http://t7.hu/zda), ami szerint drágább lett a korábbinál a közbeszerzési jogorvoslat. Néhány fontos részlet azonban nem jelent meg a sajtóban, a szükséges ténybeli kiegészítéseket szeretném az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

1. Díjak

Valóban megváltozott a döntőbizottsági eljárási díja 2012. január 01-el. A régi, 2012.01.01 előtti szabályok:

 – a díj, ha az ügyfél az eljárást lezáró összegezést, azaz az eredményt sérelmezi: 900’000,- Ft volt; és 150’000 Ft minden egyéb esetben. Leggyakrabban a dokumentáció vagy a felhívás megtámadását lehetett ez utóbbi körbe besorolni, itt még volt érdemi lehetőség a feltételek módosítására, az elkövetett jogsértés kijavítására (pl. az alkalmassági feltételek megváltoztatására, stb.).

Fontos körülmény, hogy a régi szabályok szerint a jogorvoslati eljárás díját a jogsértőAjánlatkérőnek meg kellett fizetnie a Kérelmezőnek (alaptalan kérelem esetén a díj a Kérelmezőt terhelte).

Idén január 01-től a jogorvoslat díja az érintett beszerzés 1 százaléka, de minimum 200’000,- Ft, maximum 6 MFt nemzeti, és maximum 25 MFt uniós eljárás esetén.

 A rendelet tartalmaz szabályozást arra az esetre is, ha a kérelem nagyon sok kérelmi elemet tartalmazna. 3 kérelmi elemig az előbbi díjakat kell megfizetni, de például 7-10 kérelmi elem esetén az előbbiek szerint kiszámolt díj másfélszeresét. Ez nyilvánvalóan az alaptalan kérelmi elemek benyújtását korlátozza.

 Jogsértés esetén a régi szabályokkal ellentétben ma már nem kapja vissza a teljes befizetett díjat a Kérelmező: a 200’000 Ft-os „alapdíj” a Döntőbizottság saját bevétele, és az e fölötti részt kapja vissza a Kérelmező.

 Amennyiben a kérelem több pontra vonatkozott, és azokat csak részben ítélte a Döntőbizottság alaposnak, úgy az alapdíjon felüli rész arányos (nyertes kérelmi elemek számával arányos)  része jár vissza a Kérelmezőnek. Jogsértés hiányában a teljes díj a Kérelmezőt terheli.

Mint fentebb látható, nem annyira egyértelmű a drágább/olcsóbb kérdés eldöntése, az függ a beszerzés értékétől, és attól, hogy a Vállalkozó képes-e megalapozott kérelem benyújtására. A jelenlegi szabályokból ugyanis egyértelműen látszik, hogy a cél az alaptalan kérelmek visszaszorítása.

 

2. Jogorvoslati eljárások száma

A Döntőbizottsági eljárások számával kapcsolatban a következők adatokat ismerjük:

2010-ben és 2011-ben is évente mintegy 1000 jogorvoslati eljárás indult.

  1. év első negyedévében ez az adat 236 db, az ügyszámok kiosztása ma 480-nál tart, de az nem ismert, hogy ebből mennyi esetben indult az eljárás az új szabályok alapján (amelyeket csak a 2012-ben elkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni, azaz az év első két hónapjában véleményem szerint inkább a 2011. évvégi közbeszerzési eljárások egy része ért jogorvoslati szakaszba). Nem ismert továbbá a közvélemény előtt, hogy az ügyszámok (480) kiosztása mellett mennyi az a kérelmi elem szám, amire valóban befizették az eljárási díjat, ezzel kapcsolatban a parlamenti képviselőcsoportok vélhetően részletesebb információt kaptak a Hatóságtól.

Vélemény, hozzászólás?