KKV-k előnyben: változnak a hirdetmény nélküli közbeszerzések szabályai

Várhatóan 2013. július 01-én változik a közbeszerzési törvény. A jelenlegi szabályozás szerint az Ajánlatkérő legalább három vállalkozás meghívásával hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást tarthat, amennyiben a beszerzés értéke nem éri el a 25 millió forintot (áru- és szolgáltatásvásárlás esetén, építésnél ez a küszöbérték 150 millió forint).

A módosítás szerint a jövőben az ilyen eljárás előtt legalább öt nappal az Ajánlatkérőnek a honlapján tájékoztatást kell közzétennie. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a beszerzés legfontosabb adatait:

– a beszerzés tárgyát,

– mennyiségét,

– Ajánlatkérő nevét, kapcsolat-felvételi adatait,

– teljesítés helyét és idejét,

– felhívás kiküldésének tervezett napját.

A tájékoztatás alapján bármely érintett jelezheti, hogy részt kíván venni az eljárásban. Az Ajánlatkérő a megadott napon az ajánlattételi felhívást kiküldi az általa kiválasztott legalább három vállalkozásnak, és azoknak is, akik az előzetes meghirdetésben jelezték részvételi szándékukat.

A fentiek miatt az Ajánlatkérők nagyobb versenyre számíthatnak, így nagyobb szerepet kapnak majd a felhívásban meghatározott alkalmassági szempontok, az Ajánlattevőknek pedig érdemes lesz figyelemmel kísérniük az Ajánlatkérői honlapokat. Ezek a változások alapvetően a mikro- és kisvállalkozásoknak jelentenek előnyt, mivel így hozzáférhetnek az olyan kisebb értékű közbeszerzési megrendelésekhez, amelyeknél eddig csak a meghívottak tehettek ajánlatot.

Vélemény, hozzászólás?