Építési beruházás becsült értékének kiszámítása az Ajánlatkérő által biztosított építőanyag esetén

A közbeszerzést lefolytató Alapítvány 2013 júliusában három ajánlat bekérésével, közbeszerzési eljárás nélkül kötött szerződést a támogatásból megvalósítani kívánt napközi kialakítására. Ajánlatkérő számítása szerint az építési beruházás becsült értéke 14 500 000 forint volt, ez fedezte a meglévő családi ház átalakításának munkadíját, de anyagköltséget nem tartalmazott. Tervei szerint a kialakításhoz szükséges anyagot részben meglévő –bontásból származó- anyagból biztosította volna, illetve más tételeket közvetlen megrendeléssel kívánt beszerezni, és az Ajánlattevő részére beépítésre átadni (tetőfedő anyagok, stb.).

A szerződés megkötését követően, a Támogató Szervezet utóellenőrzése nyomán hivatalból indult jogorvoslati eljárás. A Támogató Szervezet sérelmezte, hogy a támogatási szerződésben szereplő beszerzési terv szerint az épület kialakítása közbeszerzési eljárás alapján történt volna meg, azonban ténylegesen a közbeszerzési eljárás lefolytatása nem történt meg. A beszerzési tervben a közbeszerzés becsült értéke (anyaggal együtt) 33 200 000 forint volt.

A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben a becsült értéket a Kbt. 16. § (2) bekezdésére tekintettel kell megállapítani, és a becsült értékbe bele kell számítani az építési beruházáshoz szükséges, ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk értékét is.

A határozatból az is egyértelműen kiderül, hogy nem csak a külön megrendelésekkel megvásárolt anyagok értékét kell figyelembe venni (tetőfedő anyag, napkollektor rendszer alkotórészei). A Döntőbizottság álláspontja szerint a becsült értékbe bele kell számolni azoknak a bontott anyagoknak az értékét is, amit a kivitelezés során fel fognak használni.

Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítása támogatásból történt, és az eljárási szabálytalanság miatt a támogatás csökkentése várható, a kiszabott bírságot a Döntőbizottság 2014, január 21-i határozatában 100 000 forintban állapította meg.

Vélemény, hozzászólás?