Helyreigazítás (?)

Úgy tűnik, egy 2012-ben indult közbeszerzési eljárásban került a jogorvoslati eljárás végére pont, bár az Ajánlatkérő elszántságát nézve ez is inkább csak egy állomás, és folytatás következik.

Az ügy eddigi előzményei:

Közbeszerzési eljárás meghirdetése: 2012. február 24.
Jogorvoslati eljárás kezdeményezése a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt: 2012. április 24.
Közbeszerzési Döntőbizottság döntése: ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt, bírság 500 000 Ft.

Ajánlatkérő a Döntőbizottság döntését keresettel támadta, a Törvényszék 2012-ben hozott döntésében az ajánlatkérő keresetét elutasította, a Döntőbizottság határozata hatályban maradt.

Ajánlatkérő a Törvényszék döntését sem fogadta el, a Kúria pedig a 2014. január 14-i döntésében hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét és a Döntőbizottság határozatát, továbbá új eljárás lefolytatására kötelezte a Döntőbizottságot.

A Döntőbizottság az új eljárásban a korábbi határozatával azonos tartalmú döntést hozott, az Ajánlatkérőt újból elmarasztalta és bírságot szabott ki. Az indokolásban a Döntőbizottság részletesen kifejtette, hogy álláspontja szerint miért nem helytálló a Kúria ítéletében szereplő indokolás.

Következő rész: a fenti ügyben a konkrét törvénysértést fogom bemutatni.

Vélemény, hozzászólás?