Közbeszerzési jogorvoslat trafikpályázatban? 2. rész

A kérelmező magánszemély pályázatot nyújtott be a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére az NFM 2012. december 15-i pályázati felhívása alapján. A kérelmező pályázata érvényes volt, de nem nyert koncessziót.

A kérelmező 2014. január 06-án keresetet nyújtott be a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, a koncessziós eljárásban történt jogszabálysértés megállapítása érdekében.

A Kérelmező magánszemély lényegében az értékelésről készített emlékeztető tartalmát kifogásolta; hiányolta az emlékeztetőből az értékelés alapjául szolgáló részszempontokat és az összesített pontszámot.

A keresetlevelet a Budai Központi Kerületi Bíróság végzéssel, illetékesség hiánya miatt áttette a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. Később a Budai Központi Kerületi Bíróság megváltoztatta a végzését, hatáskör hiányát állapította meg, és a keresetlevelet áttette a Fővárosi Törvényszékhez.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság végzéssel megváltoztatta az elsőfokú bíróság végzését, és a keresetlevelet a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz rendelte áttenni.

A kérelmező ugyan nem pótolta a kérelmével kapcsolatban elrendelt hiányokat (jogsértés pontos megjelölése, közbeszerzési jogorvoslat eljárási díja), de a Közbeszerzési Döntőbizottság a másodfokú bíróság végzésével összefüggésben megvizsgálta, hogy a kérelemmel kapcsolatban rendelkezik-e hatáskörrel.

A Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi koncesszió a koncessziós törvény hatálya alá tartozik. Ezen ok miatt a kérdéses koncessziós pályázatra a közbeszerzési törvény szabályai nem terjednek ki. A közbeszerzési törvényben rögzített kivételi szabályok szerint

e törvényt nem kell alkalmazni:
i) ha a szolgáltatási koncesszió a koncessziós törvény hatálya alá tartozik, azzal, hogy a koncessziós törvény szerinti eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell.

A fentiek miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet hatáskör hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Vélemény, hozzászólás?