Közbeszerzési tanácsadás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól - Ajánlatkérőknek közbeszerzés lebonyolítás - Vállalkozóknak közbeszerzési pályázat készítése

Közbeszerzési pályázatminta - 2016

 

 

Közbeszerzési pályázat minta, ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a közbeszerzési ajánlat készítéshez. 119 oldal. Több nyilatkozatot tartalmaz, mint amit a legtöbb pályázatban kérnek... 

Tapasztalaton alapuló gyakorlati kézikönyv, amellyel könnyedén elkészítheti a közbeszerzési pályázatát. 

Bővebben: Közbeszerzési pályázatminta - 2016

Közbeszerzési tanácsadás - közbeszerzési eljárás lebonyolítás Ajánlatkérők részére

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként átvállalom az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatait:

 

·         Becsült érték Kbt. szerinti meghatározása, igény esetén a piackutatás lefolytatása,

·         Javaslat az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb közbeszerzési eljárás típusára,

·         Közbeszerzési Szabályzat készítése, aktualizálása. (Az új Kbt. 2015. november 1. óta négyszer változott, utoljára 2016. január 1-én. A változásokat érdemes követni a Szabályzatban.)

·         Igény esetén elkészítem a közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjét, a felelősségi és dokumentálásra vonatkozó rendet,

·         Az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása, tartalmi és formai előírások meghatározása,

·         Értékelési módszertan kialakítása, amely biztosítja, hogy az Ajánlatkérő valóban a szakmailag és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot választhassa,

·         Alkalmassági szempontok, azok igazolási módjának és az alkalmasság feltételeinek meghatározása az Ajánlatkérővel egyeztetve

·         Kapcsolattartás az Ajánlattevőkkel: Ajánlattevők regisztrációja, dokumentáció biztosítása

·         Az előkészítő és értékelő bizottság munkájának koordinálása, igény esetén a közbeszerzési és pénzügyi bizottsági tag feladatainak ellátása

·         Hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben. Ajánlatkérő regisztrációja, amennyiben erre még nem került sor,

·         Az ajánlattevői kérdések megválaszolásának koordinálása, közbeszerzési és pénzügyi kérdések megválaszolása, válaszok megküldése az Ajánlattevőknek,

·         Konzultáció és helyszíni bejárás megszervezése, megtartása,

·         Ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv elkészítése, megküldése az Ajánlattevőknek

·         Hiánypótlás összeállítása és megküldése az ajánlattevőknek

·         Ajánlatok pénzügyi és közbeszerzési értékelése

·         Értékelés elkészítése és az ehhez szükséges, közbeszerzési törvényben rögzített dokumentumok elkészítése

·         Döntési javaslat előkészítése és az értékelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv összeállítása

·         Az eljárás összegzésének elkészítése és eredményhirdetés

·         Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése

·         Igény esetén képviselet a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban

·         Ajánlatkérő folyamatos közbeszerzési támogatása az eljárás és a szerződés teljesítése során

·         Közbeszerzési eljárás Kbt-ben előírtak szerinti dokumentálása,

·         Az eljárás lefolytatáshoz szükséges események (előkészítés, konzultáció, bejárás, tenderbontás, értékelés) megszervezése és koordinációja

·         Kapcsolattartás a Közbeszerzési Döntőbizottsággal és a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségével 

·         Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése 

·         Az előírt dokumentumok kötelező szignálása (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként), és ezzel a Kbt-nek való megfelelésért a felelősség vállalása

Rendelkezem a közbeszerzési törvényben előírt, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt feltételekkel (bejegyzés száma: 00357., időpontja: 2015. december 9., szakmai felelősségbiztosítás kötvényszáma AHB731398680 /Allianz Hungária Biztosító Zrt.)

Közbeszerzési tanácsadó szolgáltatások Ajánlattevők részére

·         Gyors státusz felmérés a felhívás alapján, hogy a Megbízó el tud-e indulni az érintett közbeszerzésen,

·         Alternatívák bemutatása, amennyiben az alkalmassági feltételek valamelyikének a Megbízó esetlegesen nem felel meg,

·         Tájékoztatás a szükséges iratokról

·          Aláírható, benyújtható részvételi jelentkezés elkészítése

·          Aláírható, benyújtható közbeszerzési ajánlat elkészítése 

Szükség esetén:

·         tisztázó válasz összeállítása

·          hiánypótlás elkészítése

·          szakszerű indokolás az árra vonatkozóan, amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az a piaci árnál alacsonyabb (érvénytelenségi ok lehet a nem megfelelő indokolás),

·         Előzetes vitarendezési kérelem összeállítása,

·         Közbeszerzési jogorvoslathoz a szükséges beadvány összeállítása,

·         Képviselet a jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,

·         Vállalkozó képviselete a közbeszerzési eljárás tárgyalásán

·         Elektronikus árlejtés során az Ajánlattevő támogatása, szükség esetén ajánlattétel (felhatalmazás szerint) 

Ajánlattevő által elkészített ajánlat, hiánypótlás, kérelmek esetén:

·         az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása  

Személyre szabott tenderfigyelő szolgáltatás:

·         a megadott témakörökben, a vállalkozást érintő tenderfelhívások megküldése

Előfoglalás - közbeszerzési eljárás díja - online megrendelés

Közbeszerzési eljárás lebonyolítás díja
A kalkulációban minden Ft érték Áfa nélkül értendő.
Az itt látható díjak csak ezen a felületen történő igény leadásra érvényesek, csak az itt látható időpontokra.

Havonta egy lehetőséget nyitok meg, így az űrlap elküldése után az adott hónap többé már nem lesz elérhető ezen az áron.

Fizetés átutalással:

utalja át az 1. részlet összegét a 12100011-10009127-00000000 számú bankszámlára. Fogadó fél: Namingo Kft. Utalandó összeg, a kalkulációban szereplő összeg (1. részlet ÁFA-val).


2017. évi közbeszerzési értékhatárok - közbeszerzési tanácsadás közbeszerzési tanácsadótól

Értékhatár forintban

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltatók

Kbt. 5. § (1) bek. a) -b) pontja szerinti ajánlatkérők

Kbt. 5. § (1) bek. a) -b) ponttól eltérő ajánlatkérők

Uniós eljárás

áru és szolgáltatás

41 427 450

64 135 830

128 271 660

építés

1 603 395 750

1 603 395 750

Nemzeti eljárás

áru és szolgáltatás

15 000 000

50 000 000

építés

25 000 000

100 000 000

115. § szerinti elj.

300 000 000

Koncessziós eljárás

szolgáltatás

30 000 000

100 000 000

építés

100 000 000

200 000 000

 

Uniós közbeszerzési eljárás értékhatára

Áru és szolgáltatás beszerzés:

Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontja: 41 427 450,- Ft

Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) ponttól eltérő ajánlatkérők: 64 135 830 forint.

 

Építési beruházás:  1 603 395 750 forint. 

 

Közszolgáltatók

áru és szolgáltatás beszerzés: 128 271 660 forint;

építési beruházás: 1 603 395 750 forint.

 

Értékhatárok a nemzeti eljárásrendben

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

-  áru és szoláltatás beszerzés: 15 000 000 forint;

-  építési beruházás: 25 000 000 forint.

 

Kivétel: közbeszerzési tanácsadó szolgáltatásra (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére) nem kell nemzeti eljárásrendben közbeszerzés lefolytatni.

 

Közszolgáltatók:

-  áru és szolgáltatás beszerzés esetében 50 000 000 forint;

-  építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

    

 

Koncessziós beszerzési eljárások (Kbt. IV. rész)

 

Klasszikus ajánlatkérők:

-  építési koncesszió: 100 000 000 forint;

-  szolgáltatási esetében: 30 000 000 forint

 

Közszolgáltatói szerződések:

-  építési koncesszió: 200 000 000 forint; 

-  szolgáltatási koncesszió: 100 000 000 forint.

 

Értékesítési munkakör, ajánlói program

Affiliate program – Ajánlói program

   

Hasznosítsa kapcsolati hálóját és legyen hivatalos bevétele az általam kínált szolgáltatások ajánlásából, értékesítéséből. Érdeklődését a lenti űrlapon tudja jelezni.

Az űrlap kitöltése és elküldése után
1) üzenetben megkapja az együttműködési szerződést,
2) kinyomtatás és aláírás után küldje vissza két példányban a szerződésben található címemre,
3) kézhezvétel és aláírás után megküldök egy példányt.

  

Ajánlat:
minden olyan beérkezett bevétel után, amely az ajánló által közvetített ügyféltől származik, 10 százalékos közvetítői díjat ajánlok (hivatalosan, átutalással fizetve).

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Közbeszerzési tanácsadás ára - árajánlat

A közbeszerzési tanácsadás árát a megrendelő és a tanácsadó szabadon alakítja, egyezség tárgya.

 

A tanácsadás árának tekintetében az alábbiak közül lehet választani:

 • fix díjas közbeszerzési tanácsadás,
 • óradíjas közbeszerzési tanácsadás,
 • sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás.

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

 

Fix díjas közbeszerzési tanácsadás

A legtöbb esetben ezt alkalmazom: ha a feladat előre felmérhető, akkor szívesebben adok egyösszegű ajánlatot, így a megrendelőt sem érik a munka végeztével meglepetések. Garancia a fix díjas közbeszerzési tanácsadásra:

 • árgarancia:
  a fizetendő összeg garantáltan nem lesz magasabb, mint ami az ajánlatban látható.
 • szolgáltatási garancia
  amennyiben az én hibám miatt lenne netán az ajánlata érvénytelen, akkor az addig megfizetett díj visszajár a megbízó részére.

 

Óradíjas közbeszerzési tanácsadás

Amennyiben a közbeszerzési tanácsadói munka időigényét nem lehet előre meghatározni (pl. egy iratbetekintésen nem lehet előre tudni, hogy a megtekinteni kívánt ajánlat milyen terjedelmű), így a közbeszerzési tanácsadó díjazását ilyenkor érdemes óradíjban megállapítani.

 

Sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás

A sikerdíjas tanácsadás ügyfélminősítéstől függ, tehát nem része az alap ajánlatnak. Kiajánlása függ:

 • aktuális munkaterheléstől,
 • attól, hogy a megbízó tud-e versenyképes árajánlatot tenni a tenderben. 
 • megkeresés módjától: sikerdíjas ajánlatot csak email megkeresésre adok, telefonon nem.

Közbeszerzési tanácsadás díja

A közbeszerzési tanácsadás díját a megrendelő és a tanácsadó szabadon alakítja, egyezség tárgya. 

A díjazás tekintetében az alábbiak közül lehet választani:

 •  fix díjas közbeszerzési tanácsadás,
 • óradíjas közbeszerzési tanácsadás,
 • sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás.

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Fix díjas közbeszerzési tanácsadás

A legtöbb esetben ezt alkalmazom: ha a feladat előre felmérhető, akkor szívesebben adok egyösszegű ajánlatot, így a megrendelőt sem érik a munka végeztével meglepetések. Garancia a fix díjas közbeszerzési tanácsadásra:

 • árgarancia:
  a fizetendő összeg garantáltan nem lesz magasabb, mint ami az ajánlatban látható.
 • szolgáltatási garancia
  amennyiben az én hibám miatt lenne netán az ajánlata érvénytelen, akkor az addig megfizetett díj visszajár a megbízó részére.

 

Óradíjas közbeszerzési tanácsadás

Amennyiben a közbeszerzési tanácsadói munka időigényét nem lehet előre meghatározni (pl. egy iratbetekintésen nem lehet előre tudni, hogy a megtekinteni kívánt ajánlat milyen terjedelmű), így a közbeszerzési tanácsadó díjazását ilyenkor érdemes óradíjban megállapítani.

 

Sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás

A sikerdíjas tanácsadás ügyfélminősítéstől függ, tehát nem része az alap ajánlatnak. Kiajánlása függ:

 • aktuális munkaterheléstől,
 • attól, hogy a megbízó tud-e versenyképes árajánlatot tenni a tenderben,
 • megkeresés módjától: sikerdíjas ajánlatot csak email megkeresésre adok, telefonon nem.

Közbeszerzés lebonyolítására vagy közbeszerzési pályázat készítésére itt tud díjat kalkuláltatni:

Árkalkulátor - közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Árkalkulátor - közbeszerzési ajánlat elkészítésére

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Közbeszerzési pályázat készítése önállóan, lépésről lépésre

 

 

Az egyetlen e-book a közbeszerzési pályázatok elkészítéséről, amit el kell olvasnia, mielőtt Vállalkozóként belekezd a közbeszerzésbe.

Bővítené a piacát. Elindulna végre egy közbeszerzésen. De mi az első lépés? Hogyan lehet közbeszerzésen pályázni?

Színtiszta gyakorlati útmutató arról, mit hol talál, mire kell figyelnie. Közérthetően és olvasmányosan, szakmai tapasztalatokból származó javaslatokkal. A javaslatok mindegyikét kipróbáltam. MŰKÖDNEK.

Szeretné megnövelni az árbevételét és a profitját.

Bővebben: Közbeszerzési pályázat készítése önállóan, lépésről lépésre

Közbeszerzési pályázat minta

 

 

Közbeszerzési pályázat minta, ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a közbeszerzési ajánlat készítéshez. 83 oldal. Több nyilatkozatot tartalmaz, mint amit a legtöbb pályázatban kérnek... 

Tapasztalaton alapuló gyakorlati kézikönyv, amellyel könnyedén elkészítheti a közbeszerzési pályázatát. 

Bővebben: Közbeszerzési pályázat minta

Újságírók figyelmébe

Újságírók, szerkesztők, bloggerek figyelmébe

 

Ne habozzon írni egy e-mailt a balra látható email címemre a kérdéseivel, ha Önnek közbeszerzési szakértőre van szüksége egy cikk elkészítéséhez.

 

Az Ön újságjába, blogjára is írhatok aktuális, vagy általános közbeszerzési kérdésekről:  amennyiben a www.beszerzesi.info neve hangsúlyosan megjelenik, a cikk elkészítését, vagy a segítséget a cikk megírásához ingyen is vállalom.

 

Az oldalon található témákat nyugodtan használja fel a cikkeihez, a forrás megjelölése mellett.

 

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

>> Címlap Szolgáltatások