Közbeszerzési tanácsadás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól - Ajánlatkérőknek közbeszerzés lebonyolítás - Vállalkozóknak közbeszerzési pályázat készítése

Közbeszerzési pályázatminta - 2016

 

 

Közbeszerzési pályázat minta, ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a közbeszerzési ajánlat készítéshez. 119 oldal. Több nyilatkozatot tartalmaz, mint amit a legtöbb pályázatban kérnek... 

Tapasztalaton alapuló gyakorlati kézikönyv, amellyel könnyedén elkészítheti a közbeszerzési pályázatát. 

Bővebben: Közbeszerzési pályázatminta - 2016

Közbeszerzési tanácsadás - közbeszerzési eljárás lebonyolítás Ajánlatkérők részére

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként átvállalom az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatait:

 

·         Becsült érték Kbt. szerinti meghatározása, igény esetén a piackutatás lefolytatása,

·         Javaslat az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb közbeszerzési eljárás típusára,

·         Közbeszerzési Szabályzat készítése, aktualizálása. (Az új Kbt. 2015. november 1. óta négyszer változott, utoljára 2016. január 1-én. A változásokat érdemes követni a Szabályzatban.)

·         Igény esetén elkészítem a közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjét, a felelősségi és dokumentálásra vonatkozó rendet,

·         Az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása, tartalmi és formai előírások meghatározása,

·         Értékelési módszertan kialakítása, amely biztosítja, hogy az Ajánlatkérő valóban a szakmailag és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot választhassa,

·         Alkalmassági szempontok, azok igazolási módjának és az alkalmasság feltételeinek meghatározása az Ajánlatkérővel egyeztetve

·         Kapcsolattartás az Ajánlattevőkkel: Ajánlattevők regisztrációja, dokumentáció biztosítása

·         Az előkészítő és értékelő bizottság munkájának koordinálása, igény esetén a közbeszerzési és pénzügyi bizottsági tag feladatainak ellátása

·         Hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben. Ajánlatkérő regisztrációja, amennyiben erre még nem került sor,

·         Az ajánlattevői kérdések megválaszolásának koordinálása, közbeszerzési és pénzügyi kérdések megválaszolása, válaszok megküldése az Ajánlattevőknek,

·         Konzultáció és helyszíni bejárás megszervezése, megtartása,

·         Ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv elkészítése, megküldése az Ajánlattevőknek

·         Hiánypótlás összeállítása és megküldése az ajánlattevőknek

·         Ajánlatok pénzügyi és közbeszerzési értékelése

·         Értékelés elkészítése és az ehhez szükséges, közbeszerzési törvényben rögzített dokumentumok elkészítése

·         Döntési javaslat előkészítése és az értékelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv összeállítása

·         Az eljárás összegzésének elkészítése és eredményhirdetés

·         Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése

·         Igény esetén képviselet a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban

·         Ajánlatkérő folyamatos közbeszerzési támogatása az eljárás és a szerződés teljesítése során

·         Közbeszerzési eljárás Kbt-ben előírtak szerinti dokumentálása,

·         Az eljárás lefolytatáshoz szükséges események (előkészítés, konzultáció, bejárás, tenderbontás, értékelés) megszervezése és koordinációja

·         Kapcsolattartás a Közbeszerzési Döntőbizottsággal és a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségével 

·         Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése 

·         Az előírt dokumentumok kötelező szignálása (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként), és ezzel a Kbt-nek való megfelelésért a felelősség vállalása

Rendelkezem a közbeszerzési törvényben előírt, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt feltételekkel (bejegyzés száma: 00357., időpontja: 2015. december 9., szakmai felelősségbiztosítás kötvényszáma AHB731398680 /Allianz Hungária Biztosító Zrt.)

Közbeszerzési tanácsadó szolgáltatások Ajánlattevők részére

·         Gyors státusz felmérés a felhívás alapján, hogy a Megbízó el tud-e indulni az érintett közbeszerzésen,

·         Alternatívák bemutatása, amennyiben az alkalmassági feltételek valamelyikének a Megbízó esetlegesen nem felel meg,

·         Tájékoztatás a szükséges iratokról

·          Aláírható, benyújtható részvételi jelentkezés elkészítése

·          Aláírható, benyújtható közbeszerzési ajánlat elkészítése 

Szükség esetén:

·         tisztázó válasz összeállítása

·          hiánypótlás elkészítése

·          szakszerű indokolás az árra vonatkozóan, amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az a piaci árnál alacsonyabb (érvénytelenségi ok lehet a nem megfelelő indokolás),

·         Előzetes vitarendezési kérelem összeállítása,

·         Közbeszerzési jogorvoslathoz a szükséges beadvány összeállítása,

·         Képviselet a jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,

·         Vállalkozó képviselete a közbeszerzési eljárás tárgyalásán

·         Elektronikus árlejtés során az Ajánlattevő támogatása, szükség esetén ajánlattétel (felhatalmazás szerint) 

Ajánlattevő által elkészített ajánlat, hiánypótlás, kérelmek esetén:

·         az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása  

Személyre szabott tenderfigyelő szolgáltatás:

·         a megadott témakörökben, a vállalkozást érintő tenderfelhívások megküldése

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer – lépésről lépésre bemutató és rendszerismertetés

Közbeszerzési eljárás díja - ártáblázat

 

Szűcs Róbert:

az üzenetét megkaptam,
hamarosan keresni fogom a megadott elérhetőségeken.

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja

díj nettó forintban

alapdíj

250 000

eljárási rezsimtől függő díjak

közösségi eljárás felára:

40 000

eljárás típusától függő díjak

egyszakaszos tárgyalásos eljárás felára:

40 000

nyílt eljárás felára:

40 000

kétszakaszos meghívásos eljárás felára:

80 000

kétszakaszos tárgyalásos eljárás felára:

130 000

becsült értéktől függő díj

becsült érték felár:

0,070%

beszerzés tárgyától függő díjak

szolgáltatás beszerzés felára:

20 000

építési beruházás felára:

40 000

beszerzés forrásától függő díjak

uniós támogatásból finanszírozott beszerzés felára:

200 000

részek

részek száma szerinti felár (2. résztől, / rész)

50 000

kiszállási költségek

Ft / megtett km

120

 

2017. évi közbeszerzési értékhatárok - közbeszerzési tanácsadás közbeszerzési tanácsadótól

Értékhatár forintban

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltatók

Kbt. 5. § (1) bek. a) -b) pontja szerinti ajánlatkérők

Kbt. 5. § (1) bek. a) -b) ponttól eltérő ajánlatkérők

Uniós eljárás

áru és szolgáltatás

41 427 450

64 135 830

128 271 660

építés

1 603 395 750

1 603 395 750

Nemzeti eljárás

áru és szolgáltatás

15 000 000

50 000 000

építés

25 000 000

100 000 000

115. § szerinti elj.

300 000 000

Koncessziós eljárás

szolgáltatás

30 000 000

100 000 000

építés

100 000 000

200 000 000

 

Uniós közbeszerzési eljárás értékhatára

Áru és szolgáltatás beszerzés:

Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontja: 41 427 450,- Ft

Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) ponttól eltérő ajánlatkérők: 64 135 830 forint.

 

Építési beruházás:  1 603 395 750 forint. 

 

Közszolgáltatók

áru és szolgáltatás beszerzés: 128 271 660 forint;

építési beruházás: 1 603 395 750 forint.

 

Értékhatárok a nemzeti eljárásrendben

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

-  áru és szoláltatás beszerzés: 15 000 000 forint;

-  építési beruházás: 25 000 000 forint.

 

Kivétel: közbeszerzési tanácsadó szolgáltatásra (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére) nem kell nemzeti eljárásrendben közbeszerzés lefolytatni.

 

Közszolgáltatók:

-  áru és szolgáltatás beszerzés esetében 50 000 000 forint;

-  építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

    

 

Koncessziós beszerzési eljárások (Kbt. IV. rész)

 

Klasszikus ajánlatkérők:

-  építési koncesszió: 100 000 000 forint;

-  szolgáltatási esetében: 30 000 000 forint

 

Közszolgáltatói szerződések:

-  építési koncesszió: 200 000 000 forint; 

-  szolgáltatási koncesszió: 100 000 000 forint.

 

Értékesítési munkakör, ajánlói program

Affiliate program – Ajánlói program

   

Hasznosítsa kapcsolati hálóját és legyen hivatalos bevétele az általam kínált szolgáltatások ajánlásából, értékesítéséből. Érdeklődését a lenti űrlapon tudja jelezni.

Az űrlap kitöltése és elküldése után
1) üzenetben megkapja az együttműködési szerződést,
2) kinyomtatás és aláírás után küldje vissza két példányban a szerződésben található címemre,
3) kézhezvétel és aláírás után megküldök egy példányt.

  

Ajánlat:
minden olyan beérkezett bevétel után, amely az ajánló által közvetített ügyféltől származik, 10 százalékos közvetítői díjat ajánlok (hivatalosan, átutalással fizetve).

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Közbeszerzési tanácsadás ára - árajánlat

A közbeszerzési tanácsadás árát a megrendelő és a tanácsadó szabadon alakítja, egyezség tárgya.

 

A tanácsadás árának tekintetében az alábbiak közül lehet választani:

 • fix díjas közbeszerzési tanácsadás,
 • óradíjas közbeszerzési tanácsadás,
 • sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás.

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

 

Fix díjas közbeszerzési tanácsadás

A legtöbb esetben ezt alkalmazom: ha a feladat előre felmérhető, akkor szívesebben adok egyösszegű ajánlatot, így a megrendelőt sem érik a munka végeztével meglepetések. Garancia a fix díjas közbeszerzési tanácsadásra:

 • árgarancia:
  a fizetendő összeg garantáltan nem lesz magasabb, mint ami az ajánlatban látható.
 • szolgáltatási garancia
  amennyiben az én hibám miatt lenne netán az ajánlata érvénytelen, akkor az addig megfizetett díj visszajár a megbízó részére.

 

Óradíjas közbeszerzési tanácsadás

Amennyiben a közbeszerzési tanácsadói munka időigényét nem lehet előre meghatározni (pl. egy iratbetekintésen nem lehet előre tudni, hogy a megtekinteni kívánt ajánlat milyen terjedelmű), így a közbeszerzési tanácsadó díjazását ilyenkor érdemes óradíjban megállapítani.

 

Sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás

A sikerdíjas tanácsadás ügyfélminősítéstől függ, tehát nem része az alap ajánlatnak. Kiajánlása függ:

 • aktuális munkaterheléstől,
 • attól, hogy a megbízó tud-e versenyképes árajánlatot tenni a tenderben. 
 • megkeresés módjától: sikerdíjas ajánlatot csak email megkeresésre adok, telefonon nem.

Közbeszerzési tanácsadás díja

A közbeszerzési tanácsadás díját a megrendelő és a tanácsadó szabadon alakítja, egyezség tárgya. 

A díjazás tekintetében az alábbiak közül lehet választani:

 •  fix díjas közbeszerzési tanácsadás,
 • óradíjas közbeszerzési tanácsadás,
 • sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás.

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Fix díjas közbeszerzési tanácsadás

A legtöbb esetben ezt alkalmazom: ha a feladat előre felmérhető, akkor szívesebben adok egyösszegű ajánlatot, így a megrendelőt sem érik a munka végeztével meglepetések. Garancia a fix díjas közbeszerzési tanácsadásra:

 • árgarancia:
  a fizetendő összeg garantáltan nem lesz magasabb, mint ami az ajánlatban látható.
 • szolgáltatási garancia
  amennyiben az én hibám miatt lenne netán az ajánlata érvénytelen, akkor az addig megfizetett díj visszajár a megbízó részére.

 

Óradíjas közbeszerzési tanácsadás

Amennyiben a közbeszerzési tanácsadói munka időigényét nem lehet előre meghatározni (pl. egy iratbetekintésen nem lehet előre tudni, hogy a megtekinteni kívánt ajánlat milyen terjedelmű), így a közbeszerzési tanácsadó díjazását ilyenkor érdemes óradíjban megállapítani.

 

Sikerdíjas közbeszerzési tanácsadás

A sikerdíjas tanácsadás ügyfélminősítéstől függ, tehát nem része az alap ajánlatnak. Kiajánlása függ:

 • aktuális munkaterheléstől,
 • attól, hogy a megbízó tud-e versenyképes árajánlatot tenni a tenderben,
 • megkeresés módjától: sikerdíjas ajánlatot csak email megkeresésre adok, telefonon nem.

Közbeszerzés lebonyolítására vagy közbeszerzési pályázat készítésére itt tud díjat kalkuláltatni:

Árkalkulátor - közbeszerzési ajánlat elkészítésére

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

Közbeszerzési pályázat készítése önállóan, lépésről lépésre

 

 

Az egyetlen e-book a közbeszerzési pályázatok elkészítéséről, amit el kell olvasnia, mielőtt Vállalkozóként belekezd a közbeszerzésbe.

Bővítené a piacát. Elindulna végre egy közbeszerzésen. De mi az első lépés? Hogyan lehet közbeszerzésen pályázni?

Színtiszta gyakorlati útmutató arról, mit hol talál, mire kell figyelnie. Közérthetően és olvasmányosan, szakmai tapasztalatokból származó javaslatokkal. A javaslatok mindegyikét kipróbáltam. MŰKÖDNEK.

Szeretné megnövelni az árbevételét és a profitját.

Bővebben: Közbeszerzési pályázat készítése önállóan, lépésről lépésre

Közbeszerzési pályázat minta

 

 

Közbeszerzési pályázat minta, ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a közbeszerzési ajánlat készítéshez. 83 oldal. Több nyilatkozatot tartalmaz, mint amit a legtöbb pályázatban kérnek... 

Tapasztalaton alapuló gyakorlati kézikönyv, amellyel könnyedén elkészítheti a közbeszerzési pályázatát. 

Bővebben: Közbeszerzési pályázat minta

Újságírók figyelmébe

Újságírók, szerkesztők, bloggerek figyelmébe

 

Ne habozzon írni egy e-mailt a balra látható email címemre a kérdéseivel, ha Önnek közbeszerzési szakértőre van szüksége egy cikk elkészítéséhez.

 

Az Ön újságjába, blogjára is írhatok aktuális, vagy általános közbeszerzési kérdésekről:  amennyiben a www.beszerzesi.info neve hangsúlyosan megjelenik, a cikk elkészítését, vagy a segítséget a cikk megírásához ingyen is vállalom.

 

Az oldalon található témákat nyugodtan használja fel a cikkeihez, a forrás megjelölése mellett.

 

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

>> Címlap Szolgáltatások