Közbeszerzési tanácsadás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól - Ajánlatkérőknek közbeszerzés lebonyolítás - Vállalkozóknak közbeszerzési pályázat készítése

Közbeszerzési tanácsadó szolgáltatások Ajánlattevők részére

·         Gyors státusz felmérés a felhívás alapján, hogy a Megbízó el tud-e indulni az érintett közbeszerzésen,

·         Alternatívák bemutatása, amennyiben az alkalmassági feltételek valamelyikének a Megbízó esetlegesen nem felel meg,

·         Tájékoztatás a szükséges iratokról

·          Aláírható, benyújtható részvételi jelentkezés elkészítése

·          Aláírható, benyújtható közbeszerzési ajánlat elkészítése 

Szükség esetén:

·         tisztázó válasz összeállítása

·          hiánypótlás elkészítése

·          szakszerű indokolás az árra vonatkozóan, amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az a piaci árnál alacsonyabb (érvénytelenségi ok lehet a nem megfelelő indokolás),

·         Előzetes vitarendezési kérelem összeállítása,

·         Közbeszerzési jogorvoslathoz a szükséges beadvány összeállítása,

·         Képviselet a jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,

·         Vállalkozó képviselete a közbeszerzési eljárás tárgyalásán

·         Elektronikus árlejtés során az Ajánlattevő támogatása, szükség esetén ajánlattétel (felhatalmazás szerint) 

Ajánlattevő által elkészített ajánlat, hiánypótlás, kérelmek esetén:

·         az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása  

Személyre szabott tenderfigyelő szolgáltatás:

·         a megadott témakörökben, a vállalkozást érintő tenderfelhívások megküldése

Megosztom:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
>> Címlap Szolgáltatások Közbeszerzési tanácsadó szolgáltatások Ajánlattevők részére