Közbeszerzés alapelvei

a verseny tisztasága, átláthatósága, nyilvánossága; esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód; jóhiszeműség és tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás; a hatékony és felelős gazdálkodás; Európai Unión belül letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti […]

Közbeszerzési értékhatárok [2011]

január 1-jétől 2011. december 31-éigaközösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok: a Kbt.IV. fejezetébenalkalmazandó értékhatárok (klasszikus ajánlatkérők): – a Kbt. 30. §-ának (a) bekezdése árubeszerzés és a Kbt. 32. §-ának (a) bekezdése szolgáltatás megrendelése esetében 125 000 […]