Beszerzési portfolió átvilágítás

Mottó: A fejlődés motorja a változás. A változásnak pedig sok az ellensége…

 

A Beszerzesi.info költség-szerkezet átvilágítási szolgáltatása a vállalat vagy közintézmény beszerzéseinek teljes spektrumát felöleli, megvizsgálja. Az átvilágítási projekteket minden esetben az előzetes konzultáció és az azt követő tanácsadói szemlélet jellemzi.

A szolgáltatás fő célja, hogy – a Megbízó szakembereinek közreműködésével vagy igény esetén tőlük függetlenül- feltérképezzük azon beszerzési termék és/vagy szolgáltatáscsoportokat, amelyeknél jelentős költség és időmegtakarítás érhető el. E mellett a beszerzési folyamatok javítására, hatékonyabbá tételére is lehetőség nyílik, ami a belső erőforrások kedvezőbb igénybevételére ad lehetőséget.

Eredményként a realizálható megtakarítási potenciálokról, azok típusairól, eloszlásáról és időbeli végrehajthatóságáról, egy összefoglaló tanulmányban nagyságrendi képet körvonalazunk Partnereink számára. A felvázolt lehetőségek megvalósítása egy ütemezett projekt keretében valósulhat meg. Ennek részletes kidolgozása – természetesen a vállalati prioritásokat figyelembe véve – a tanulmány alapján tervezhetővé és kivitelezhetővé válik, melyre a projekt keretén belül javaslatot teszünk.

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk mind a

  1.  nagyértékű, egyedi beszerzési projektek tervezésében és lebonyolításában, de a
  2.  napi működéshez szükséges kisértékű beszerzési folyamatok optimalizálásában is (kezdve a klasszikus anyagbeszerzői feladatoktól).

Számos ma is működő e-commerce szolgáltatás, illetve megoldás létrehozásában és fejlesztésében vettünk részt a fejlesztés vezetőjeként. Az így megszerzett tapasztalat- és tudásmennyiség Partnereink rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a fenti célokat el tudják érni.

Ne feledje:

  1.  gazdasági szereplőként ha a költségeit egymillió forinttal csökkenteni tudja anélkül, hogy az minőségi változást eredményezne, az az éves eredmény szempontjából egyenértékű az árbevétel 2-3-szor ilyen mértékű növelésével (fedezettől függően). Egy eredményes költség-optimalizáció cégének versenyképességét növeli. Marketing tanácsadók erre általában azt javasolják, hogy a jól fizető, ár kérdését nem fetisizáló megrendelőket kell előnyben részesíteni, ami kétségkívül helytálló. Beszerzési tanácsadóként azt tapasztaljuk, hogy közép- és hosszútávon a versenyképes, költséghatékonyan működő vállalkozások tudnak növekedni, a piac nem igazolja a magas költséggel működő vállalkozásokat.
  2. közszféra szereplőként: ugyanakkora keretből nem mindegy, hogy mennyit fordít működésre. Eredményes optimalizáció esetén több forrás jut a közösségi vagyon gyarapítására, programokra, fejlesztésre, miközben a működésben az igénybevevők nem éreznek változást. A szolgáltatók nem fognak javaslatokat tenni a változtatásra.

Tekintettel arra, hogy minden projekt egyedi, várom érdeklődését!

Vélemény, hozzászólás?