Ajánlatkérő a saját közbeszerzése ellen indított jogorvoslatot: kérelme alaposnak bizonyult…

Egy rendhagyó jogorvoslati eljárás határozata: a Kérelmező az Ajánlatkérő, aki a saját maga által lefolytatott közbeszerzési eljárásban, saját maga által elkövetett jogsértés orvosolása érdekében fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

Az Ajánlatkérő, mint kérelmező megnyerte a jogorvoslati eljárást, a Döntőbizottság helyt adott a kérelmének, megállapította jogsértést. Bírságot a Közbeszerzési Döntőbizottság nem szabott ki, a határozat szerint ennek oka, hogy az Ajánlatkérő maga kezdeményezte a jogorvoslati eljárást.

Az Ajánlatkérő 2014. február 17. napján ajánlattételi felhívást küldött a közbeszerzési törvény 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás keretében három ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2014. március 5. napján 9:00 órában határozta meg. A felhívásban meghatározta a bontás helyszínét is (város neve, utca, házszám, emelet, helyiség pontossággal), a bontás kezdete azonos volt az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával.

A megadott helyen és időpontban a beérkezett két ajánlatot az Ajánlatkérő felbontotta, a kötelező adatokat ismertette, és a bontást 9:15-kor lezárta.

Ezt követően kapta meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott munkatárs az iratkezelő kollégájától a harmadik ajánlatot. A könyvelt küldeményként érkező ajánlatot aznap 7:20 perckor vette át az Ajánlatkérő postázással megbízott munkatársa. Az ajánlat külső csomagolását ellátták a dokumentációban előírt feliratokkal.

Ajánlatkérő a bontási eljárás folytatása mellett döntött, amit 9:45-kor kezdett meg, akkor már a többi ajánlattevő jelenléte nélkül. Bizottsági körben megállapította az ajánlat csomagolásának sértetlenségét, majd az ajánlat bontása után jegyzőkönyvezte az ajánlattevő nevét és ajánlati árát.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az Ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdését azzal, hogy a harmadik, határidőben beérkező ajánlatot Ajánlatkérő nem bontotta fel határidőben.

A Döntőbizottság úgy ítélte meg, hogy az Ajánlatkérő saját hatáskörében elhatározott bontási eljárás „folytatása” nem felel meg a közbeszerzési törvény kógens előírásainak. Példaként hozta fel a Döntőbizottság a közbeszerzési törvény 62. § (6) bekezdését, amely szerint a jelen lévő ajánlattévők megtekinthetik az ajánlatok felolvasó lapjait. Értelemszerűen a bontási eljárás első szakasza után távozó ajánlattevők a bontási eljárás folytatásakor már nem tudtak élni a fenti jogosultságukkal.

A határozat szerint az ajánlati felhívás megsemmisítésére nem volt szükség (azaz a bontási eljárás megismétlése nem járt új ajánlatok benyújtásával).

A következő közbeszerzési tanácsokat érdemes mérlegelni, a hasonló helyzetek elkerülése érdekében:

1) amennyiben az Ajánlatkérő a dokumentáció átvételét regisztrációhoz kötötte, úgy a lehetséges Ajánlattevők köre ismert. Érdemes ellenőrizni az Ajánlatkérő iktatóját (iratkezelőjét) a bontás megkezdése előtt, hogy érkezett-e közbeszerzési ajánlat, amit még nem kézbesített. A fenti esetben a beérkezett ajánlat több mint 1,5 órán keresztül volt az iratkezelőnél.

2) Meggondolandó, hogy későbbi időpontra teszi az ajánlatkérő a bontás időpontját, így az ilyen esetek nagy valószínűséggel kiküszöbölhetők (az 1. pont szerinti ellenőrzés ebben az esetben is javasolt).

3) Ajánlattevőknek célszerű kerülni a futár/posta általi ajánlat kézbesítést. Preferált a személyes kézbesítés, közvetlenül a közbeszerzési eljárást lefolytató munkatárs részére, átvételi elismervény ellenében.

Vélemény, hozzászólás?